فرشاد مومنی: ◻️ اولین ضربه ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. ◻️شما ببینید کل بدهی دولت بعد از هشت سال جنگ و به عهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود […]

 

فرشاد مومنی:

◻️ اولین ضربه ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند.

◻️شما ببینید کل بدهی دولت بعد از هشت سال جنگ و به عهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود.

◻️ در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است می گوید با استاانداردهای کاملا معطوف به شرایط کشورهای درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد.

  • منبع خبر : جماران