آقای حسن وفایی مدیرعامل جدید پتروشیمی خارک در گفت وگویی اعلام کرده اند: « نیروی انسانی را مهمترین عامل توسعه یک مجموعه دانسته و گفت: برای اجرای برنامه باید مدیران با تجربه، تحصیلکرده و با انگیزه انتخاب و نظارت جدی بر اجرای برنامه ها خواهیم داشت. افزایش تولید، بهره وری و تعامل سازنده با […]

 

آقای حسن وفایی مدیرعامل جدید پتروشیمی خارک در گفت وگویی اعلام کرده اند:

« نیروی انسانی را مهمترین عامل توسعه یک مجموعه دانسته و گفت: برای اجرای برنامه باید مدیران با تجربه، تحصیلکرده و با انگیزه انتخاب و نظارت جدی بر اجرای برنامه ها خواهیم داشت. افزایش تولید، بهره وری و تعامل سازنده با سهامداران و مسوولین استان بوشهر را از مهمترین اولویت های دوره جدید اعلام و گفت: با تعامل سازنده با سهامداران و مسوولین استانی در جهت افزایش سرمایه و اجرای طرحهای توسعه ای و پایین دست پتروشیمی با ارزش افزوده بیشتر اقدام خواهیم کرد.»

 

«مدیرعامل جدید پتروشیمی خارک توجه به نیروی انسانی و معیشت و رفاه کارکنان و ایجاد انگیره در بین کارکنان را از دیگر برنامه ها اعلام کرد و گفت: تبعیض و بی عدالتی عامل عدم ایجاد انگیزه و بهره وری است و در جهت همسان سازی حقوق ها و اجرای عدالت، انضباط مالی، شفاف سازی و جذب نیروهای بومی اقدام خواهیم کرد و حق مردم خارک هست که از مزایای پتروشیمی که در ان جزیره هست استفاده کنند و در این راستا به وظیفه مسوولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد.»

 

آقای وفایی با توجه به بازتاب رسانه ای حکم مدیریت پتروشیمی خارک شما بنظر می رسد این حکم حاصل عدم تعامل با مسئولین استانی می باشد که با دهن کجی به دستور رییس جمهور مبنی بر «انتصابات مدیران کل استانها و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مستقر در استانها با اخذ نظر استانداران ممکن می باشد» به مدیر عاملی پتروشیمی خارک منصوب شدید.

 

ایشان در بخش دیگری در مورد توجه به نیروی انسانی و استفاده از افراد با تجربه صحبت کرده اند، آقای وفایی شما هنوز نیامده دست به قلع و قمع نیروهای با سابقه و با تجربه این این شرکت زده اید.

در بخش دیگری از سخنان خود به جذب نیروهای بومی اشاره کردید که با رفتار شما در قبال نیرو های بومی متناقض می باشد که از بدو ورود به این شرکت مدیران بومی در صدر تغییرات قرار داشته اند که نشان دهنده عدم هماهنگی حرف و عمل جنابعالی می باشد.

 

و اما در مورد مسولیت اجتماعی، لازم به ذکر است که مسولیت های اجتماعی شرکت لطف در حق جامعه پیرامونی نبوده بلکه وظیفه قانونی شرکت می باشد که باید به بهترین شکل ممکن و با رعایت شأن جامعه پیرامونی انجام پذیرد و انجام مسولیت اجتماعی منتی بر جامعه پیرامونی نمی باشد.

در پایان از مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی خارک تقاضا داریم دست از تناقضات برداشته و یک بام و دو هوا را کنار گذاشته با خلوص نیت و روحیه جهادی و تعامل با مسولین استانی جامعه پیرامونی و نیروهای بومی در جهت اعتلای شرکت پتروشیمی خارک گام بردارند و باعث اعتلای نام استان و کشور عزیزمان گردند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین