بر اساس شنیده های نصیر بوشهر آنلاین با پیگیری استانداری و نمایندگان استان یکی از مدیران با سابقه بومی استان بوشهر که دارای سوابق مدیریتی در صنعت پتروشیمی بود و عملکرد مناسبی داشته است گزینه جدی مدیر عاملی پتروشیمی مروارید می باشد.

بر اساس شنیده های نصیر بوشهر آنلاین با پیگیری استانداری و نمایندگان استان یکی از مدیران با سابقه بومی استان بوشهر که دارای سوابق مدیریتی در صنعت پتروشیمی بود و عملکرد مناسبی داشته است گزینه جدی مدیر عاملی پتروشیمی مروارید می باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین