یک دانش آموخته امام صادقی رئیس بورس شد   🔹در جلسه شورای عالی بورس مجید عشقی برکنار و محمد رضوانی‌فر به عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب شد.   🔹رضوانی‌فر متولد ۱۳۵۶ و دانش آموخته دانشگاه امام صادق بوده و مدیرعاملی شستا و تیپیکو و گروه البرز را در کارنامه دارد  

یک دانش آموخته امام صادقی رئیس بورس شد

 

🔹در جلسه شورای عالی بورس مجید عشقی برکنار و محمد رضوانی‌فر به عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب شد.

 

🔹رضوانی‌فر متولد ۱۳۵۶ و دانش آموخته دانشگاه امام صادق بوده و مدیرعاملی شستا و تیپیکو و گروه البرز را در کارنامه دارد

 

  • منبع خبر : عصر فوری