معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان: 🔹امارت اسلامی متعهد به پرداخت حق‌آبه ایران مطابق معاهده سال ۱۳۵۱ است. 🔹در حال حاضر آب به اندازه رفع نیازمندی شهروندان افغانستان وجود دارد، نه مقداری که به سمت ایران رها شود. 🔹در صورت افزایش آب هلمند (هیرمند) و رفع چالش‌های شهروندان افغانستان در این زمینه، حق‌آبه ایران را پرداخت […]

معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان:

🔹امارت اسلامی متعهد به پرداخت حق‌آبه ایران مطابق معاهده سال ۱۳۵۱ است.

🔹در حال حاضر آب به اندازه رفع نیازمندی شهروندان افغانستان وجود دارد، نه مقداری که به سمت ایران رها شود.

🔹در صورت افزایش آب هلمند (هیرمند) و رفع چالش‌های شهروندان افغانستان در این زمینه، حق‌آبه ایران را پرداخت می‌کنیم.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین