۱۱۵میلیون تومان فیش حقوقی یک مدیر بورسی! ????فیش حقوقی مدیر عامل بورس انرژی توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده است. ????نقوی در دولت روحانی و در آذرماه سال گذشته به عنوان مدیرعامل بورس انرژی منصوب شده است.

۱۱۵میلیون تومان فیش حقوقی یک مدیر بورسی!

????فیش حقوقی مدیر عامل بورس انرژی توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده است.

????نقوی در دولت روحانی و در آذرماه سال گذشته به عنوان مدیرعامل بورس انرژی منصوب شده است.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰