۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان از جیب هر خانواده ایرانی برداشته اند؛ درباره حرف پزشکیان که گفت “کشته های تحریم فقرا هستند” و کاندیداهای اصولگرا که گفتند مشکل ما تحریم نیست ? با پولی که از جیب ملت ایران صرف دور زدن تحریم ها شد و در واقع هدر رفت، می شد بیش از ۳ ایستگاه بین المللی […]

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان از جیب هر خانواده ایرانی برداشته اند؛ درباره حرف پزشکیان که گفت “کشته های تحریم فقرا هستند” و کاندیداهای اصولگرا که گفتند مشکل ما تحریم نیست

? با پولی که از جیب ملت ایران صرف دور زدن تحریم ها شد و در واقع هدر رفت، می شد بیش از ۳ ایستگاه بین المللی فضایی ساخت یا نزدیک ۶ سال تمام خرج کل کشور مالزی را داد یا ۶۲ ابر پروژه در حد تونل مانش اجرا کرد یا  ۳۳۳ برج مانند بلندترین برج دنیا ساخت و یا ۴۱۶ استادیوم در حد و قواره ومبلی احداث کرد. حال بماند که چقدر می شد جنگل کاری کرد و تجهیزات مدیریت منابع آب خرید یا ساخت و ایران را از ابربحران بی آبی رهانید و هزاران مورد دیگر! حالا چرا وقتی صحبت از برجام و لغو تحریم ها و عادی شدن شرایط اقتصادی ایران می شود بعضی ها کهیر می زنند؟ علتش در همین عدد عجیب و غریب است.

  • منبع خبر : عصر فوری