معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر: ?در مدتی که کمیته جذب بومیان در پارس جنوبی برگزار شده، ۱۵۰ نامه جعلی برای غیربومیان به اسم بومی از سوی اداره اشتغال پارس جنوبی کشف شده و تصور می‌کنیم هرچه جلوتر برویم، احتمال مواجهه با چنین انحرافاتی وجود دارد، از این رو می‌گویم آمار ۴۰ درصدی اشتغال […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر:
?در مدتی که کمیته جذب بومیان در پارس جنوبی برگزار شده، ۱۵۰ نامه جعلی برای غیربومیان به اسم بومی از سوی اداره اشتغال پارس جنوبی کشف شده و تصور می‌کنیم هرچه جلوتر برویم، احتمال مواجهه با چنین انحرافاتی وجود دارد، از این رو می‌گویم آمار ۴۰ درصدی اشتغال بومیان مورد قبول ما نیست.
?در جلساتی که با پتروشیمی‌ها داشتیم، وقتی مسوولان آن برخی افراد را بومی معرفی کردند، با اطلاعاتی که از کد ملی داشتیم، مشخص شد اینها از استان‌های دیگری هستند که به‌صورت جعلی یا به صرف یکسال حضور در استان توانسته‌اند نامه بومی از اداره کار منطقه ویژه ارائه کنند. از این رو دادگستری استان پیگیر این موضوع شده تا با متخلفان برخورد کند.