معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: با برنامه‌ریزی انجام شده از پانزدهم مرداد گاز وارد و عملیات راه‌اندازی پتروشیمی هنگام تولید با سالانه سالانه ۷۲۵ هزار تن آمونیاک و یک میلیون تن ۱۵۰ هزار تن اوره از پانزدهم مرداد آغاز می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: با برنامه‌ریزی انجام شده از پانزدهم مرداد گاز وارد و عملیات راه‌اندازی پتروشیمی هنگام تولید با سالانه سالانه ۷۲۵ هزار تن آمونیاک و یک میلیون تن ۱۵۰ هزار تن اوره از پانزدهم مرداد آغاز می‌شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین