نصیربوشهرآنلاین – حسین حشمتی: نعمت ا…تُرکی که به تازگی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشورمنصوب گردیده درروز۱۵آذرماه جاری طی نشستی۴ساعته،ازطریق وبیناروحضوری باروسای کانونهای بازنشستگی به گفتگوپرداخت. دراین وبینارسرپرست صندوق ضمن خوش امدگویی به روسای کانونهای بازنشستگی سراسرکشورازآنان خواست مهم ترین ضروری ترین خواسته های بازنشستگان را مطرح نمایند که درادامه نمایندگان شرکت کننده در وبینار […]

نصیربوشهرآنلاین – حسین حشمتی:

نعمت ا…تُرکی که به تازگی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشورمنصوب گردیده درروز۱۵آذرماه جاری طی نشستی۴ساعته،ازطریق وبیناروحضوری باروسای کانونهای بازنشستگی به گفتگوپرداخت.
دراین وبینارسرپرست صندوق ضمن خوش امدگویی به روسای کانونهای بازنشستگی سراسرکشورازآنان خواست مهم ترین ضروری ترین خواسته های بازنشستگان را مطرح نمایند که درادامه نمایندگان شرکت کننده در وبینار نظرات وپیشنهاداتی به شرح زیر ارائه دادند.
۱-پرداخت معوقات همسان سازی ایثارگری که احکام آن در شهریورماه سالجاری صادر اما تاکنون پرداخت نگردیده است.
۲- اجرایی شدن حق مناطق جنگی برای بازنشستگان مشمول این قانون
۳-شفاف سازی احکام و فیش های حقوقی بازنشستگان و درج جزئیات افزایشها در احکام
۴-دائمی شدن همسان سازی حقوق
۵- اجرای متناسب سازی حقوق وتعین تکلیف۹۰۰۰ میلیاردتومان تخصصی دولت به صندوق
۶- اجرای ماده۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وتعین تکلیف آئین نامه اجرایی آن که تاکنون در دولت مسکوت مانده است.
۷-افزایش تسهیلات ازدواج فرزندان.
۸-افزایش وام ضروری و سفر به نحوی که کمک های اعطایی صندوق باهزینه های پرداختی بازنشستگان همخوانی داشته باشد.
۹-اولویت اشتغال فرزندان بازنشستگان درشرکتهای زیر مجموعه صندوق.
۱۰-تجمیع بیمه های موجود درقالب بیمه ی درمانی جامع و کامل.
۱۱-احیای مجمع یا شورای عالی کانون های بازنشستگی کشوری.
۱۲-اصلاح و تصویب اساسنامه صندوق و تبدیل صندوق به سازمان بازنشستگی.
۱۳-اجرایی کردن احکام۱۵درصدوزارت بهداشت ودرمان.
۱۴-پرداخت منظم کسورات حقوق و رفع محدودیت های گواهی کسرازحقوق بازنشستگان کشوری.
۱۵-دادن اختیارات بیشتربه مدیریت های استانی برای کاهش تمرکز زدایی در تهران و افزایش خدمات درآستان ها و همچنین توجه به نیروهای موجوددرمدیریت های استانی
۱۶-ایجاددرگاه ارائه نظرات و پیشنهادات برای کانونهاوبازنشستگان.
۱۷-حضور مدیرعامل در استانهاورسیدگی به مشکلات بازنشستگان از نزدیک.
۱۸-شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ودرامدهای ناشی
ازسوداوری شرکتهای زیر مجموعه های صندوق.
سرپرست صندوق پس از شنیدن انتقادات و پیشنهادات گفت،پس ازحقوق ومعیشت بزرگترین دغدغه های ما،در حوزه بهداشت ودرمان بازنشستگان عزیزاست،تُرکی بااشاره به مطالبه روسای کانونهادرخصوص لغوقرارداد یاارائه نشدن خدمات در مراکز درمانی به دلیل بدهی صندوق بازنشستگی گفت،درسفریک روزه به تبریز این موضوع مطرح شد که پس از پیگیری ومشخص شدن صحت آن مقرر گردید تا تمام مطالبات مراکز درمانی و بیمارستان ها وبازنشستگانی که اسناد بیمه ای ارائه داده بودندظرف ۲۴ساعت پرداخت و تسویه گردداوتاکیدکردکه هیچ مرکز درمانی یابیمارستانی حق ندارد به بهانه بدهی صندوق از پذیرش ومداوای بازنشستگان خودداری نماید وهرحساب و کتابی هست مربوط به طرفین است که می باید حل و فصل شود اودرادامه گفت در حوزه بهداشت ودرمان و سلامت برنامه ریزیهائی درحال انجام است که تجربه و تخصص کانونهای بازنشستگی به عنوان بازوی مشورت دهنده می تواند به ماکمک کند وبه همین منظور کار گروه هاو کمیته های تخصصی مشورتی با حضور کانونهای بازنشستگی سراسرکشور تشکیل خواهیم داد.
ترکی بااشاره به محورهای پنچ گانه مطالبات بازنشستگان گفت،مشکلات در حوزه قوانین و مقررات که تعددوتنوع آنها مشکل آفرین شده است درکنارسایر مطالبات مثل حقوق معیشت بهداشت ودرمان،فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ازاین پس منطقه بندی شده وبه صورت منطقه ای برنامه ریزی و عملیاتی می شود.
مطالبات۱۸گانه وبه خصوص بندهای مالی ان از سرپرست جدیدصندوق درحالی است که نه تنها هیچ منبع معتبری برای برآورده ساختن آنهاوجودنداردبلکه همانطوری که مدیران میانی صندوق بارها اعلام کرده اندحقوق ماهیانه بازنشستگان هم ازمحل اعتبارات دولت پرداخت می شود. پیشنهادنگارنده این است که باانحلال شرکتهای کاغذی وغیر کاغذی زیر مجموعه صندوق که درآمدهای نامشخص آنها(صرف پرداخت حقوق ومزایای کلان هیئت مدیره های وابسته به مراکز قدرت می شود)ازتحمیل هزینه های بلاوجه جلوگیری و درآمدهای احتمالی صرف برآورده ساختن بخشی از مطالبات ۱۸گانه بشود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین