‏۳۰۰ مسئول نگران یک ساقی مواد مخدر! حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:  چندی پیش یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای با بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک دستگیر شد و در عین تعجب ۳۰۰ مسئول برای آزادی وی با پلیس تماس گرفتند.

‏۳۰۰ مسئول نگران یک ساقی مواد مخدر!

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:  چندی پیش یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای با بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک دستگیر شد و در عین تعجب ۳۰۰ مسئول برای آزادی وی با پلیس تماس گرفتند.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰