نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – دریانوردان در زمان قدیم برای مسیر خود در شب از این ۳۲ ستاره روی قطب نما استفاده می کردند و برای اینکه بتواند به کسی یاد یا توضیح بدهند اسم هایی را روی این ستارگان گذاشتند که شروع از شمال و به سمت مشرق تا جنوب ختم می شودو […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – دریانوردان در زمان قدیم برای مسیر خود در شب از این ۳۲ ستاره روی قطب نما استفاده می کردند و برای اینکه بتواند به کسی یاد یا توضیح بدهند اسم هایی را روی این ستارگان گذاشتند که شروع از شمال و به سمت مشرق تا جنوب ختم می شودو برگشت آن ازجنوب به سمت مغرب و شمال است، که از ۱۶نام و ۳۲ جهت که هرکدام محل ستاره ها هست .اسم های این ستاره ها بالهجه های متفاوت در خلیج فارس وجود دارد که بیشتر به این نام ها تلفظ می شود.

( یاه )، (فرگت )،(نعش )، (ناقد ، یا، ناگه،) (عیوق ) ، (واقع،) ( سماک )، (ثریا )، (مطلع )،( جوزه ، یا جوزا )، (تیر )، (اکلیل) ، (عقرب )، (حمارین )، (سهیل ) ،(سلبار)، (قطاب)

 

طلوع و غروب این ستارگان دریا را مواج و طوفانی می کند که

این ستاره ها هم برای مسیر یابی در دریا و هم موسم بادهای (طوفان) که دارند برای صید صیادی یا سفرهای دریایی خطر ناک است. و حتی دمای هوا آغاز و پایان سرما و گرما ، افزایش و کاهش دما به این ستارگان مربوط می شود

  • منبع خبر : نصیر بوشهر