محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه شیوه توزیع ۴ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها که در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته، شفاف و روشن نیست، گفت:‌ ۴ هزار میلیارد تومان درآمد خوراک پتروشیمی در سال ۹۸ به حساب هدفمندی واریز نشد. وی در پاسخ به این سوال که […]

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه شیوه توزیع ۴ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها که در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته، شفاف و روشن نیست، گفت:‌ ۴ هزار میلیارد تومان درآمد خوراک پتروشیمی در سال ۹۸ به حساب هدفمندی واریز نشد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته بودید ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حساب خاص واریز شده است، بیان داشت: این رقم از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها در پایان سال گذشته بدست آمده که ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی برای طرح معیشت بنزینی مصرف شد.

این نماینده سابق مجلس افزود:‌ ۴ هزار میلیارد تومان آن به سال جاری و ردیف متفرقه موکول شد که مصرف آن در اختیار رئیس جمهور بوده و هزینه کرد آن در بودجه شفاف نیست. در حالی باید جدول توزیع داشته باشد تا ابهام پیش نیاید. مثلا ۱۲۰ میلیارد تومانی که برای خرید ساختمان دانشکده شهید بهشتی پرداخت شد در بودجه ردیف مجزا داشته و پایان آن سال ۱۴۰۳ است. در بودجه امکان جابه جایی ۱۰ درصد اعتبارات مجوز قانونی دارد در حالی که حدود ۶۰ برابر پرداختی وجود داشته که فراتر از قانون محسوب می‌شود. از طرفی توزیع ناعادلانه استانی در مصرف ۴ هزار میلیارد تومان مشهود است.