مدیر خبرگزاری قوه قضاییه: 🔹فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی چندین هکتار از زمین های جلگه ای در شهرستان نوشهر را تغییر کاربری داده بودن و در حال ساخت ۶۴ ویلا بودن که از امروز نخریب ویلاها شروع شد. 🔹هرکدام از این ویلاها نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌فروش شده‌اند.

 

مدیر خبرگزاری قوه قضاییه:

🔹فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی چندین هکتار از زمین های جلگه ای در شهرستان نوشهر را تغییر کاربری داده بودن و در حال ساخت ۶۴ ویلا بودن که از امروز نخریب ویلاها شروع شد.

🔹هرکدام از این ویلاها نیز بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌فروش شده‌اند.