در کنار هیاهو ها و تشویش های ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا عده ای شروع به جوک ساختن درباره آن کردند و در مقابل نیز عده ای این جوک ساختن ها را مورد نکوهش قرار دادند؛برای آنکه مفهوم را بهتر درک کنم با میخاییل باختین(فیلسوف و نویسنده) همراه شدم و او پس از تشریح […]

در کنار هیاهو ها و تشویش های ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا عده ای شروع به جوک ساختن درباره آن کردند و در مقابل نیز عده ای این جوک ساختن ها را مورد نکوهش قرار دادند؛برای آنکه مفهوم را بهتر درک کنم با میخاییل باختین(فیلسوف و نویسنده) همراه شدم و او پس از تشریح مفهوم کارناوال مرا چنین توجیه کرد:خنده ابزاری همگانی و جهانی است که مردم بوسیله آن می کوشند تا در مقابل خشونت و جدیت از آن بهره جویند و با قدرت سلطه گر مبارزه کنند؛و جنبه رهایی بخش دارد،یعنی در واقع مکانیسمی دفاعی در مقابل قدرت است.که شاید بتوان میل شدید مردم کشورمان به جوک ساختن در مقابل هر پدیده ناخوشایندی را در تاریخچه و بافت ذهنی مردم پی گیری کرد…
⬛حال برای آنکه چرایی در خانه نماندن ها را بتوانیم بررسی کنیم به چند نظریه زیر توجه شود:
⁦▪️⁩نظریه توطئه:این نظریه اشاره دارد به باور نکردن شکل ظاهری و رسمی رویدادها؛و اعتقاد به اینکه وقایع ناگوار حاصل دست های پشت پرده و افراد با نفوذی است که قصد دارند مردم را کنترل کنند که در شکل شدید آن بیانگر آن است که تمام بدبختی های عالم در پی اعمال گروهی از افراد پرنفوذ و معمولا پنهان است.نظریه توطئه در کشور های مذهبی و یا کشور هایی که کنترل اطلاعات و سانسور بسیاری وجود دارد به وفور دیده می شود و جامعه ای تشکیل می شود که افراد نسبت به هر رویداد جهانی بدبین می شوند و افراد گمان می کنند که دیگران و یا کشور های خارجی قصد گمراه کردن آنها را دارند.که می توان نظریه توطئه را در حمله ور شدن مردم به محل های مذهبی و زیارتی در زمان شیوع ویروس کرونا به راحتی مشاهد کرد.
⁦▪️⁩سوگیری خوشبینی:یک باور است مبنی بر اینکه فرد خود را در مقایسه با سایرین کمتردر معرض خطر می بیند؛این پدیده اولین بار توسط وینشتاین توصیف شد که متوجه شد اکثر دانشجویان معتقداند شانس شان برای مواجه شدن با مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر و یا طلاق گرفتن پایین تر از بقیه است.ظاهراً مردم کشورمان به میزان زیادی دچار این سوگیری شده اند و هرکس فکر می کند که اتفاق بد فقط برای همسایه می افتد و افراد شانس ابتلای خود به کرونا را کمتر از بقیه و کمتر از آنچه باید برآورد می کنند.
⁦▪️⁩نظریه یادگیری اجتماعی و پخش شدگی مسولیت:نظریه یادگیری اجتماعی اشاره دارد به یادگیری رفتارهای جدید از طریق مشاهده و تقلید از دیگران و عده ای با مشاهده بی خیالی و بیرون آمدن بقیه افراد مانند آنها بی خیال می شوند و موضوع را جدی نمی گیرند و در کنار آن پخش شدن مسولیت بین افراد نیز عامل تقویت کننده ای در این بیخیالی است یعنی هر کس با خود فکر می کند که دیگران رعایت می کنند و من لازم نیست رعایت کنم.
⁦▪️⁩در ادامه نظریاتی که باعث کجروی افراد و بی توجهی به فاصله اجتماعی می شوند آورده شده است
-امیل دورکیم با طرح نظریه ساختی کارکردی معتقد بود انحراف اجتماعی و کجروی از ضعف یا گسستگی تعلق فرد با جامعه بوجود می آید.
-اولریش بک فردیت یابی را از مولفه های جامعه مخاطره آمیز می داند.
-تراویس هیرشی با طرح نظریه کنترل اجتماعی معتقد بود افراد عموما متمایل به رفتارهای ضد اجتماعی اند مگر اینکه دیگران آنها را در جهت ترک آن هدایت کنند به همین دلیل افرادی که پیوندی با دیگران برقرار نمی کنند عموماً رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری از خود بروز می دهند.
-با توجه به نظریات مطرح شده می توان به نقش پیوند اجتماعی در پیروی افراد از قوانین و هنجار ها پی برد؛که عدم اتحاد افراد در مقابله با مشکلات اجتماعی و یا اپیدمی ای مانند کرونا باعث می شود که هر کس سرخود عمل کند و اپیدمی را جدی نگیرد.
⬜حال که درد را گفتیم پس درمان چیست؟
-باید بگویم که چگونه می شود درمان شد وقتی که ما متوجه نباشیم مشکلی داریم که باید درمان شود؟تا وقتی که مردم خود را سرگرم موضوعات مبتذل و سطحی می کنند و شایعات را بیشتر از واقعیات قبول کرده و برای هر رویداد دست به دامان توجیهات دم دستی و سطحی می شوند کار بجایی نمی رسد.به هرحال در این میان نکاتی وجود دارد که باید در جهت درخانه ماندن مردم رعایت شود:
◽وقایعی که در سطح کشور انجام می شود با صداقت بیان شود و تا جای امکان از شایعه پراکنی و سانسور پرهیز شود.
◽امکانات لازم برای در خانه ماندن مردم فراهم شود.
◽طرح های تشویقی برای در خانه ماندن عرضه شود.
◽آموزش های لازم بوسیله رسانه ها به مردم ارائه شود.
◽محدود کردن راه ها و یا طرح جریمه هایی در جهت بیرون آمدن یا به سفر رفتن.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر