موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز: 🔹در شرایط فعلی یکی از راهکارها این است که دختر و پسر، به گونه‌ای به هم وصل شوند و ازدواج کنند و بعد با هماهنگی خانواده‌ها، در خصوص اشتغال و ادامه زندگی تصمیم‌گیری شود.‌‌ ‌ 🔹خداوند تضمین کرده و فرموده تمام راه‌های روزی دست خود خدا است و مسیری که با […]

موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز:

🔹در شرایط فعلی یکی از راهکارها این است که دختر و پسر، به گونه‌ای به هم وصل شوند و ازدواج کنند و بعد با هماهنگی خانواده‌ها، در خصوص اشتغال و ادامه زندگی تصمیم‌گیری شود.‌‌

🔹خداوند تضمین کرده و فرموده تمام راه‌های روزی دست خود خدا است و مسیری که با آن زندگی می‌چرخد ازدواج است و خداوند مسیر را برای فقرا باز می‌کند بنابراین باید توکل شود.

  • منبع خبر : عصر فوری