گزارش مردمی
شرکت پیشگامان جنوب یکی از شرکتهای ارائه دهنده ی خدمات اینترنت خانگی میباشد که در بندر بوالخیر قریب به صد مشترک دارد .این شرکت از انجای که زیرساختهای ارتباطی و پهنای باند را از شرکت مخابرات استان تامین مینماید متاسفانه بنا به دلایل عدیده ای در ایفاد تعهدات خود به مشترکین متحمل قصور کوتاهی گردیده است ۱۱ دی ۱۳۹۸
جواد خلیلی فعال اجتماعی

شرکت پیشگامان جنوب یکی از شرکتهای ارائه دهنده ی خدمات اینترنت خانگی میباشد که در بندر بوالخیر قریب به صد مشترک دارد .این شرکت از انجای که زیرساختهای ارتباطی و پهنای باند را از شرکت مخابرات استان تامین مینماید متاسفانه بنا به دلایل عدیده ای در ایفاد تعهدات خود به مشترکین متحمل قصور کوتاهی گردیده است

بنام خالق زیباییها یکی از مولفهای مدنیت و اجتماع ،برخورداری از عدالت و توزیع منصافه ی ان میباشد ،در نظام جمهوری اسلامی ایران هم در قانون اساسی مستندا به مواد ۱۱۳و۱۲۱ رعایت حقوق و عدالت اجتماعی را یاداور شده اند و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تدوین یافته و جهت اجرا مدون شده است […]

باعرض سلام  خدمت جناب گراوند استاندار استان بوشهر و دادستان محترم شهرستان گناوه…… ۳۰ آذر ۱۳۹۸
صدای شهروند

باعرض سلام خدمت جناب گراوند استاندار استان بوشهر و دادستان محترم شهرستان گناوه……

باعرض سلام خدمت جناب گراوند استاندار  استان بوشهر و دادستان محترم شهرستان گناوه جناب اقای مهرجو فرماندار شهرستان گناوه جناب اقای حسینی حقیقی شهردار شهرستان گناوه و ماندنی عرب زاده ریئس شورای شهر شهرستان گناوه …. عارض هستیم که روا نیست مردمان کل محله امامزاده شهرستان گناوه بیش از سال هاست که کوچه های  محله امامزاده  […]