آتش سوزی
پنجمین سال در آتش سوختن برج شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 24 آذر 1398
 امیرحسین تاجدینی

پنجمین سال در آتش سوختن برج شهید تندگویان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پنج سال پیش در روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۳ برج شهید تندگویان در در آتش سوخت آتشی که از ساعت ۲۲ یکشنبه تا صبح روز دوشنبه ادامه داشت، آتشی که بیشتر شعله آن از بی تدبیری مسولین وقت و قبلی این سازمان بود آتشی که بنا به گفته حسن اسماعیلی فرماندار وقت عسلویه از […]