آموزش پرورش
چرا زور همه به معلمان می‌رسد؟! 04 شهریور 1400

چرا زور همه به معلمان می‌رسد؟!

به زور استخدام می‌کنند، به زور حقوق می‌‌دهند، به زور معوقات می‌دهند!!!  

نقدی بر سفارش خرید کتاب اجباری سال آینده مدارس توسط دانش آموزان 26 فروردین 1399
جواد رنجبرزاده

نقدی بر سفارش خرید کتاب اجباری سال آینده مدارس توسط دانش آموزان

اینکه چند سال است آموزش و پرورش طرحی را اجرایی کرده که دانش آموزان قبل از پایان سال تحصیلی برای خرید کتاب یا به عبارتی دیگر سفارش تهیه کتاب های سال آینده اقدام نمایند، حداقل دارای دو اشکال عمده است: اول: این ذهنیت را ایجاد می‌کند که انگار وزارت آموزش و پرورش توقع دارد برخی […]