ابراهیم مومنی
این گفتار درمانی ها و نطق ها داروی شفابخش حوزه انتخابیه نیست قبلاً نوع آتشینش هم تجربه کرده ایم درد دقیقاً همین‌ جاست نطق مقتدرانه؟! ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ابراهيم مومنی

این گفتار درمانی ها و نطق ها داروی شفابخش حوزه انتخابیه نیست قبلاً نوع آتشینش هم تجربه کرده ایم درد دقیقاً همین‌ جاست نطق مقتدرانه؟!

ابراهیم مومنی فعال اجتماعی و مدنی جنوب استان بوشهر: بنام حق اخیراً فایل صوتی نطق جناب آقای دکتر شیخ موسی احمدی نماینده حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر ، تحت عنوان نطق مقتدرانه در فضای مجازی دست بدست میشود جناب دکتر احمدی قبلا هم چهار سال شاهد این نوع از عملکرد صنایع مستقر در منطقه بوده […]

برای مردم دیر و جنگل حرا ۲۶ دی ۱۳۹۹
ابراهیم مومنی

برای مردم دیر و جنگل حرا

نصیر بوشهر – ابراهیم مومنی – اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : *تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است * امروز فرزندان شجاع دیر در پناه قانون ، بسیار متمدنانه یک اعتراض مدنی را با شکوه برگزار کردند و […]