ابراهیم گرمساری
سد بتونی سعد آباد بر روی رودخانه خروشان شاپور هشتاد ساله شد 23 مرداد 1399
ابراهیم گرمساری

سد بتونی سعد آباد بر روی رودخانه خروشان شاپور هشتاد ساله شد

سال ۱۳۱۷ خورشیدی نخستین بنای سد از ناهمواری های اطراف تهیه و با وسایل بسیار ابتدایی آن زمان پای کار رسانیده شد تا در مسیر آب پر خروش رودخانه شاپور که از کنار خانه های مسکونی مردم سعدآباد جاری بود کانال انحرافی ایجاد شد و آب قابل آبیاری و شیرین را به نواحی دور و […]