احمد راشدی
بو قلمون زمانه خودرا بهتر بشناسیم! ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
احمد راشدی

بو قلمون زمانه خودرا بهتر بشناسیم!

نمی دانم با کدامین تیتر این متن را بنویسم! *نشان دادن ماهیت حزب اصلاح طلبان پس ۲۲ سال در استان بوشهر* ! *مراسم تشیع وختم اصلاح طلبان استان بوشهر در یازده همین دوره انتخابات مجلس* دوم خرداد ۷۶ با رویکار آمدن دولت آقای خاتمی که با رهبری وی و ریس پارلمانی آن آقای محمدرضا عارف […]