امید غضنفر
جان احمدیان اهمیت دارد 19 تیر 1400
امید غضنفر

جان احمدیان اهمیت دارد

نصیربوشهر – امید غضنفر – فرشید جان احمدیان نامی آشنا و چهره ای گرانقدر در گستره ی ادبیات داستانی ست. نویسنده و منتقدی که نگاه ژرف و همه سویه و ستودنی اش به داستان و تحلیل های ماندگارش بر آثار داستان نویسان و همچنین پیشینه ی درخشان اش در مدیریت نشست های پربار ادبی چون […]