امید فراغت
عطر رفع‌تحریم‌ها، اعضای شانگهای را مست ایران کرد؟! ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
امید فراغت روزنامه نگار

عطر رفع‌تحریم‌ها، اعضای شانگهای را مست ایران کرد؟!

امید فراغت/روزنامه‌نگار:   ❗️آیا چین و روسیه بو بُرده‌اند که قرار است مذاکرات برجام به نتیجه برسد؟ هدف آنان از پذیرفتن عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای چیست؟اگر آن‌ها از نتایج مثبتی خبر دارند چرا مسئولان مردم ایران را نامحرم می‌دانند؟! ❗️نکته مهم این است کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آن‌چنان که باید و شاید […]

ایران، کارت بازی غرب و شرق ۳۱ تیر ۱۴۰۰
امید فراغت روزنامه نگار

ایران، کارت بازی غرب و شرق

امید فراغت/روزنامه‌نگار – با توجه به دیدگاه نظام حاکم سیاسی باید پذیرفت مردم ایران توامان قربانی تقابل و رویارویی نرم چین و روسیه با آمریکا و به تبع آن جنگ قدرت داخلی هستند! آمریکا‌ستیزان، غرب‌گرایان را عامل بدبختی مملکت به حساب می‌آورند و واقعیت‌انگاران هم غرب‌ستیزان را مانع از رشد و توسعه مملکت به حساب […]