انتخابات مجلس
اسامی تایید شدگان شورای نگهبان برای انتخابات مجلس در چهار حوزه انتخابیه استان! 22 دی 1398

اسامی تایید شدگان شورای نگهبان برای انتخابات مجلس در چهار حوزه انتخابیه استان!

در حوزه بوشهر گناوه دیلم تایید صلاحیت شده اند ▪غلامعلی میگلی نژاد ▪عبدالکریم جمهیری ▪غلامرضا هوایی ▪اسکندر بهروزی ▪یوسف یوسفی ▪حسین امیریان ▪خیرالله دشمن زیاری ▪مصیب زارع اصل ▪محسن صحرانورد ▪منوچهر طاهری ▪محمد رحیم علوی تبار ▪فاضل کریمی ▪حسین لعیان ▪افراز بهزاد زاده ▪اشکان پرتو ▪محمد رضا جوهری ▪ماشالله حیدری ▪ضرغام حیدریه ▪حجت الاسلام هدایت […]