ایت الله هاشمی رفسنجانی
۱۴ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

۱۴ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

۱۴ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) سال۶۰⬅️خبر رسید که‌ دکتر [حسن‌]آیت‌ را ترور کرده‌اند و شهید شده‌ است و دو پاسدارش‌ مجروح‌؛خیلی‌ متأثر شدیم‌ و مردم‌ خیلی‌ عصبانی‌ و حق‌ هم‌ دارند، زیرا هر روز تعدادی‌ از شخصیتهای‌نامدار انقلاب‌ ترور و شهید می‌شوند و اگر وضع‌ مدتی‌ دیگر به‌ همین‌ منوال‌ باشد، از […]

۱۳ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

۱۳ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

۱۳ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) سال۶۰⬅️جلسه‌ غیر رسمی‌ غیر علنی‌ برای‌ مشورت‌ در امرنخست‌ وزیری‌ آقای‌ باهنر داشتیم‌. عده‌ای‌ از دوستان‌ به‌ دلیل‌ روحانی‌ بودن‌ و ادعای‌ کم‌ تحرک‌بودن‌ ایشان‌، مخالف‌ بودند و عده‌ای‌ به‌ خاطر عدم‌ مشورت‌ قبلی‌ با آنها. آقای‌ سجادی‌ آمد. دو سند زمین‌ ۴۰۰ متر مربعی‌ برای‌ طلاب‌ […]

۱۲ مردادماه در خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی  از سال ۶۰ تا ۷۶ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

۱۲ مردادماه در خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی از سال ۶۰ تا ۷۶

۱۲ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) سال۶۰⬅️کیانوری‌ و عموئی‌ از حزب‌ توده‌ آمدند. گزارشی‌ از فعالیت‌ ضدانقلابی‌ یک‌ گروه‌کمونیستی‌ به‌ نام‌ اتحادیه‌ کمونیستها و دادن‌ اسلحه‌ به‌ انشعابیون‌ کردستان‌، از دموکراتها برای‌جنگ‌ با آنها و حرکت‌ ضدانقلاب‌ در مرزهای‌ ترکیه‌ با ایران‌ دادند.در شورای‌ عالی‌ دفاع‌ شرکت‌ کردم‌.پیشنهاد فرماندهی‌ غرب‌ را برای‌ آقای‌ […]

۱۱ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

۱۱ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

۱۱ مرداد در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) سال۶۰⬅️بعدازظهر،سیدمحمدباقرحکیم‌ آمد و درباره‌ نیازهای‌ مجاهدان‌ عراقی‌ از من‌ کمک‌ خواست‌. با آقای‌ سیدمهدی‌ هاشمی‌، تلفنی‌ صحبت‌ کردم‌ و خواستم‌ بیشتر توجه‌ کند. ایشان‌ یکی‌ از مسئولان‌ ستادکمک‌ به‌ نهضتهای‌ آزادیبخش‌ است‌. شهید محمد منتظری‌ هم‌ عضو دیگر بود، که‌ جایش‌ خالی‌است‌. سال۶۱⬅️آقای‌ محسن‌ رفیق‌ دوست‌ آمد. […]

خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی  ۷ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی

خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی ۷ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶

خاطرات ایت الله هاشمی رفسنجانی ۷ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ *محمود دعایى از احتمال نبودن [عبدالله] نورى در کابینه اظهار نگرانى کرد / تبلیغات آمریکایى‌ها و صهیونیسم علیه ایران، بر محور انفجارهاى آرژانتین و لندن خیلى سنگین است؛ ظریف تلفنى درباره مفاد مصاحبه‌اى که بناست با “سی ان ان” داشته باشد، مشورت کرد / رییس […]