ایرانجوان
چند دهه با ایرانجوان ۰۷ مهر ۱۴۰۰
مجید غاله

چند دهه با ایرانجوان

نصیربوشهر – مجید غاله – خیلی کوچک بودم دست در دست پرمهر پدرایرانجوانی ام از محله بهبهانی به سمت استادیوم پیر شهرم جهت دیدن مسابقه های ایرانجوان با رقبایش ان هم در زمین خاکی وارد استادیوم می شدم، ازآن مسابقه ها خیلی خاطره ندارم امامیدانم این تیم محبوب طرفداران بسیار زیادی داشت و بیشتر سکوهای […]

شورای شهر بوشهر ؛ ایران جوان نیازبه کمک دارد! ۲۹ آذر ۱۳۹۸
حسن غریبی

شورای شهر بوشهر ؛ ایران جوان نیازبه کمک دارد!

قبل انتخابات شورای شهر بعضی کت و شلواری های امروز شورای شهر بوشهر خود را به در و دیوار می زدند تا ذهن هواداران و پیشکسوتان ایران جوان را عوض کنند برای یک تک رای دست به همه کارمی زدند ! امروز همان ها چون کبگ سرشان را زیر برف کرده اند و بی خیال […]