ایرانجوان
شورای شهر بوشهر ؛ ایران جوان نیازبه کمک دارد! 29 آذر 1398
حسن غریبی

شورای شهر بوشهر ؛ ایران جوان نیازبه کمک دارد!

قبل انتخابات شورای شهر بعضی کت و شلواری های امروز شورای شهر بوشهر خود را به در و دیوار می زدند تا ذهن هواداران و پیشکسوتان ایران جوان را عوض کنند برای یک تک رای دست به همه کارمی زدند ! امروز همان ها چون کبگ سرشان را زیر برف کرده اند و بی خیال […]