ایرانسل
هدف ما ارائه خدمات مطلوب و پر سرعت به بوشهری هاست/شهرداری بندر بوشهر بر اساس کدام دلیل مهر باطلی بر مجوزاتش می زند؟! 16 مهر 1399
مدیریت منطقه جنوب کشور شرکت ایرانسل در گفتگو با نصیر بوشهر مطرح کرد؛

هدف ما ارائه خدمات مطلوب و پر سرعت به بوشهری هاست/شهرداری بندر بوشهر بر اساس کدام دلیل مهر باطلی بر مجوزاتش می زند؟!

داوود بحرینی_نصیر بوشهر: امین ترابی مدیر منطقه جنوب کشور شرکت ایرانسل ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی در زمینه نارضایتی ها و گلایه مندی های شهروندان بوشهری از خدمات این شرکت در بندر بوشهر با هفته نامه نصیر بوشهر به گفتگو پرداخت‌. امین ترابی در گفتگو با نصیر بوشهر اظهار کرد: شرکت ایرانسل هر ساله برای […]