ایرج حیاتی
آیا می دانید که هیچ اقتصادی به شکوفایی نمی رسد؟! 12 آبان 1399
ایرج حیاتی

آیا می دانید که هیچ اقتصادی به شکوفایی نمی رسد؟!

مگر اینکه بخش مالی آن یعنی بورس به شکوفایی برسد وعموم آحاد جامعه نسبت به آن دانش داشته باشند ودر بورس سرمایه گذاری کنند بجای سرمایه گذاری روی زمین وآپارتمان وقتی شما روی زمین سرمایه گذاری می کنید یک سرمایه راکد می شود اما اگر شما بروید در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه اندک شما […]