ایرج حیاتی
راه سعادت و رستگاری تعاون است ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
ایرج حیاتی

راه سعادت و رستگاری تعاون است

نصیربوشهر – ایرج حیاتی: اینکه خانواده ای انتظار داشته باشد که همینکه فرزندش لیسانس ویا فوق لیسانس ویا دکتری در یک رشته تحصیلی کسب کرد بعنوان کارمند جذب یک سازمان دولتی بشود با توجه به اینکه سیاستگذاری های دولت در جهت کاهش تصدی گری وهرچه سبک تر کردن بدنه دولت است انتظار دور از نتیجه […]

آیا می دانید که هیچ اقتصادی به شکوفایی نمی رسد؟! ۱۲ آبان ۱۳۹۹
ایرج حیاتی

آیا می دانید که هیچ اقتصادی به شکوفایی نمی رسد؟!

مگر اینکه بخش مالی آن یعنی بورس به شکوفایی برسد وعموم آحاد جامعه نسبت به آن دانش داشته باشند ودر بورس سرمایه گذاری کنند بجای سرمایه گذاری روی زمین وآپارتمان وقتی شما روی زمین سرمایه گذاری می کنید یک سرمایه راکد می شود اما اگر شما بروید در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه اندک شما […]