بندر دیلم
تبدیل آلودگی نفتی در دیلم به ضایعه زیست محیطی ۲۷ آبان ۱۴۰۰

تبدیل آلودگی نفتی در دیلم به ضایعه زیست محیطی

  رئیس شورای شهرستان دیلم در مکاتبه با استاندار بوشهر: ?آلودگی مکرر اراضی این منطقه بویژه مزارع کشاورزی به مواد نفتی نشتی از خطوط لوله موجود در منطقه باعث ضایعه زیست محیطی شده است و انتظار داریم از این معضل جدی جلوگیری شود.