بودجه
مسئولینی که نه قدرتی برای چانه زنی دارند و نه قدرتی برای لابی با مسئولین رده بالای خود، دلیل اصلی محرومیت استان در بودجه هستند! ۰۸ دی ۱۳۹۹
مهراب شاد ؛ فعال اجتماعی استان

مسئولینی که نه قدرتی برای چانه زنی دارند و نه قدرتی برای لابی با مسئولین رده بالای خود، دلیل اصلی محرومیت استان در بودجه هستند!

۱_ ارزیابی خود را از بودجه استان بوشهر در لایحه دولت توضیح دهید ؟ با توجه به مشکلات متعدد دولت باید این بودجه را به فال نیک گرفت صد البته که این بودجه حق استان بوشهر بوده با توجه به درآمد زایی استان برای کشور همچنان این استان محروم است از ابتدایی ترین امکانت پس […]

آقایان؛ لطفا هیاهو نکنید، اگر بودجه استان کاهش پیدا کرده شما مقصرید! ۰۵ دی ۱۳۹۹
کاوه بنه گزی

آقایان؛ لطفا هیاهو نکنید، اگر بودجه استان کاهش پیدا کرده شما مقصرید!

نصیر بوشهر – کاوه بنه گزی – همانگونه که احتمالا مستحضرید، اختصاص بودجه به دستگاه ها با توجه به عملکرد مالی سال قبل درخواست و طرح های اجرایی پیشنهادی آن ها صورت می گیرد. پیام کاهش بودجه استان این است عالیجنابان: ١_ استان توانایی جذب اعتبارات را ندارد و با بودجه ای که سال های […]

استان بوشهر در سراشیبی سقوط بودجه ۰۲ دی ۱۳۹۹
محمدعلی عبدالشیخی

استان بوشهر در سراشیبی سقوط بودجه

نصیر بوشهر – محمدعلی عبدالشیخی – در چند روز اخیر یکی از مباحثی که به نقل محافل رسانه ای و مجازی در استان بوشهر تبدیل شده است ، تصویب مصوبه ای نفتی در مبحث بودجه بر علیه استان بوشهر و در مجموع دیگر استان های نفتی کشور بوده است که به شدت باعث نارضایتی و […]