بومی
وقت متحد شدن است! ۱۶ مهر ۱۳۹۹
امير دهدشتی كارشناس ارشد مديريت

وقت متحد شدن است!

نصیر بوشهر – امیر ‌دهدشتی – سالهاست که این جمله ی کلیشه ای را می شنویم که ما (مردم استان بوشهر) در سطح ملی و کشوری مدیر تاثیر گذاری نداریم که بتواند صدای مظلومیت و حقانیت این مردم نجیب را به گوش مرکز نشینان برساند .ما جز معدود استانهایی هستیم که نتوانستیم با گذشت بیش […]