تاجگردون
جوابیه ی به جناب آقای دکتر جمشید شکوهی در نقد غلامرضا تاجگردون ۲۳ تیر ۱۳۹۹
یوسف حمید پور

جوابیه ی به جناب آقای دکتر جمشید شکوهی در نقد غلامرضا تاجگردون

جناب دکتر شکوهی هامش شما در نکوهش قلم جناب آقای انصاری محترم و موضوع بحث ما نیست، عملکرد جنابتان در پیاده سازی فضایلی که نامبرده اید *از قبیل عدالت اجتماعی، قانون گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی* را هم میگذاریم و میگذریم که بر همگان اشکار است، ولی تاجگردون چه بخواهیم و چه نخواهیم […]