تقی صانعی
افزایش ۲۸ درصدی فروش پتروشیمی نوری/روزهای خوب پتروشیمی نوری با مدیرعاملی تقی صانعی ادامه دارد ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

افزایش ۲۸ درصدی فروش پتروشیمی نوری/روزهای خوب پتروشیمی نوری با مدیرعاملی تقی صانعی ادامه دارد

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲   پتروشیمی نوری (#نوری)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     ✅افزایش ۲۸.۰۱ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۲۱.۲۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۱.۲۸ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در […]

ادامه روند رو به رشد پتروشیمی نوری در مهرماه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

ادامه روند رو به رشد پتروشیمی نوری در مهرماه

  پتروشیمی نوری (#نوری)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰   ✅افزایش ۲۶.۱۱ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱۳۵.۰۳ درصدی فروش مهر ۱۴۰۲ در مقایسه با مهر ۱۴۰۱ ✅رشد ۳۰.۸۹ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پتروشیمی نوری در […]