جمیل رزمی
جان احمدیان بر بلندای بام شهر 15 تیر 1400
جمیل رزمی

جان احمدیان بر بلندای بام شهر

نصیر بوشهر – جمیل رزمی – صدای جیرجیرک‌ها سکوت شب را به بازی گرفته‌اند، صفحات آخر کتاب را با اشتیاق هرچه تمامتر می‌خوانم کتاب تمام شد، آن را می‌بندم و نفسی به آرامی می‌کشم. نام نویسنده‌اش را بر جلد کتاب می‌بینم کتاب «فرهنگنامه داستان‌نویسان بوشهر» را به کناری می‌گذارم و با خود فکر می‌کنم پرداختن […]