جنگل های حرا
جنگل حرای دیر‌ قربانی پرورش میگو 07 دی 1399

جنگل حرای دیر‌ قربانی پرورش میگو

شهرزاد همتی: «جان ریه‌های تنفسی بندر دیر در خطر است»؛ این خبری بود که اهالی انجمن زیست‌محیطی سوکا به روزنامه «شرق» دادند. محسن خیر‌اندیش، مدیر‌عامل انجمن سوکا و نماینده سمن‌های شهرستان دیر، در گفت‌وگو با «شرق»، روایتگر داستانی طولانی است. به گفته او جنگل‌های حرای بندر دیر که آخرین تراکنش جنگل حرای چند‌صد‌ساله محسوب می‌شوند، […]