جواد خلیلی
دلنوشته ی یک معلول جسمی حرکتی به مدیران و مسئولان محترم استان و شهرستان ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جواد خلیلی فعال اجتماعی

دلنوشته ی یک معلول جسمی حرکتی به مدیران و مسئولان محترم استان و شهرستان

بنام بی نام او که هر چه نامیم نام اوست دلنوشته ی یک معلول جسمی حرکتی به مدیران و مسئولان محترم استان و شهرستان زمانی که خود را بسان دیگران نیافتم فکر کردم که اخرالزمان فرا رسیده است ،دیگر ان شور و نشاط قبل را نداشتم دنبال گمشده ام(سلامتی) می گشتم ،تمامی استعدادهایم به یکباره […]

حریم دریا یا حریم سوء مدیریت مدیران یا سر درگمی ادارات ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
جواد خلیلی فعال اجتماعی

حریم دریا یا حریم سوء مدیریت مدیران یا سر درگمی ادارات

بی شک همگان واقفند که اولین دلیل ساحل نشینی ارتزاق و کسب درامد از دریا میباشد و با توجه به قدمت ساحل نشینی متناسب با امکانات موجود ،قرابت با دریا را پیشه گرفته اند و مبادرت به ساخت و ساز در نوار ساحل نموده اند. هیئت محترم وزیران و مدیران محترم در این خصوص متناسب […]