جواد رستگار
مرزداران و صدایی که باید شنید ۰۴ خرداد ۱۳۹۹
جواد رستگار  

مرزداران و صدایی که باید شنید

این روزها، اختصاص سهمیه ملوانی به مرزنشینان و ملوانان استان‌های جنوبی کشور بحث داغ محافل است.تخصیص این موضوع بازتاب های مختلفی در سطح جامعه بخصوص مرزداران داشته است.اما به واقع لزوم تخصیص این معافیتهای چیست؟ برای اثبات لزوم این تخصیص لازم هست به عقب برگردیم . از نظر علوم استراتژیک ساخت و تجهیز کارخانجات عظیم […]