حامد نوشادی
23 خرداد 1400
مهندس حامد نوشادی، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بوشهر

بوشهر و ضرورت توسعه متوازن

حامد نوشادی کارشناس ارشد مهندسی عمران، پژوهشگر ارشد حقوق کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوشهر یکی از مباحث مهم و شاخص در توسعه ی شهری، پایدار سازی توسعه در توازن و توزیع عادلانه امکانات و خدمات است. عدم تحقق توزیع عادلانه امکانات و ظرفیت های توسعه ای در شهر، و پیشی گرفتن بعضی از […]

21 خرداد 1400
مهندس حامد نوشادی، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بوشهر

سوابق علمی، اجرایی و اجتماعی و اهداف و برنامه های مهندس حامد نوشادی

سوابق علمی، اجرایی و اجتماعی  تحصیلات: کارشناس مهندسی عمران کارشناس ارشد مهندسی عمران کارشناس ارشد حقوق(پایان نامه) سوابق اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر کارشناس مدیریت املاک و حقوقی کارشناس شناسایی و حفاظت از اراضی دولتی کارشناس مدیریت امور مسکن و باز آفرینی شهری نماینده اداره کل راه و شهرسازی در اداره کل […]

شورای شهر 19 خرداد 1400
حامد نوشادی، كارشناس ارشد مهندسی عمران

شورای شهر

نصیر بوشهر – حامد نوشادی – جایگاهی تخصصی است. بنابراین نیازمند متخصصین و مهندسین عمران، شهرسازی و کارشناسان خبره ی حقوقی و مالی است. محل کارآموزی نیست. نیازمند تجربه در کنار تخصص است. بنابراین محل آزمون و خطا و تازه کارهای نابلد و بدون تجربه نیست. نه تنها شغل نیست، بلکه متولی اشتغال هم نیست. […]

متخصصین پاکدست، نیاز امروز شوراها 15 خرداد 1400
حامد نوشادی، كارشناس ارشد مهندسی عمران

متخصصین پاکدست، نیاز امروز شوراها

نصیر بوشهر – حامد نوشادی – در تعریف ساده و روان از شورای شهر، گفته می شود که شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهر است که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می شوند و وظایف مختلفی اعم از انتخاب شهردار، تصویب بودجه و طرح های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و […]