حسن احمدی
خطر کرونا جدیست؛ به فکر سلامت خویش باشید ولی منتظر vip نباشید.!!! ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
حسن احمدی

خطر کرونا جدیست؛ به فکر سلامت خویش باشید ولی منتظر vip نباشید.!!!

به نام حضرت دوست اسفندماه نود وهشت بود، که رسما خبر رسیدنش به ایران منتشر شد، تصاویری که آنروزها از قرنطینه ی چند ده میلیون جمعیت چینی به جهان مخابره می شد و در صدر اخبار جهان قرار داشت را، مردم جای جای این کره خاکی در فضای مجازی آنالیز میکردند. اخبار رسیدنش به کشوری […]