حمید موذنی
آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است ۱۰ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. آمریکا، مدتهاست که دیگر، واقعیت نیست. آمریکا به یک ایماژ مبدل شده است. تصویری که دال دارد اما مدلول آن نا مشخص است. آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل […]

سخنان مدیران  همان وضعیت متناقض عصبانیت خنده دار را ایجاد می سازد ۲۴ آذر ۱۳۹۸
حمید موذنی

سخنان مدیران  همان وضعیت متناقض عصبانیت خنده دار را ایجاد می سازد

ما در وضعيت عجيب و حيرت انگيزي به سر مي بريم. منظورم از عجيب و غريب اين است كه احساس مان در خصوص وقايع، عملكرد، رفتار و گفتار مديران و مسئولان به زبان امروزين، هنگ مي كند. در واقع هر گفتار و كردار مدير و يا مسئولي، ما را دچار احساسات متضاد و هم زمان مشتركي مي سازد.....