حمید موذنی
آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است 10 آبان 1399
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل به ایماژ به اتوپیای جهان مدرن مبدل شده است

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه کسی پیروز انتخابات می شود؟ دلایل خودرا بیان کنید. آمریکا، مدتهاست که دیگر، واقعیت نیست. آمریکا به یک ایماژ مبدل شده است. تصویری که دال دارد اما مدلول آن نا مشخص است. آمریکا دیگر آمریکای آلکسی دوتوکویل نیست بلکه آمریکای ژان بودریار است. آمریکا با تبدیل […]

سخنان مدیران  همان وضعیت متناقض عصبانیت خنده دار را ایجاد می سازد 24 آذر 1398
حمید موذنی

سخنان مدیران  همان وضعیت متناقض عصبانیت خنده دار را ایجاد می سازد

ما در وضعيت عجيب و حيرت انگيزي به سر مي بريم. منظورم از عجيب و غريب اين است كه احساس مان در خصوص وقايع، عملكرد، رفتار و گفتار مديران و مسئولان به زبان امروزين، هنگ مي كند. در واقع هر گفتار و كردار مدير و يا مسئولي، ما را دچار احساسات متضاد و هم زمان مشتركي مي سازد.....