خانه امید
خانه ی امید ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نصرالله اسدی معاون اسبق آموزشی آموزش و پرورش استان بوشهر

خانه ی امید

نصیربوشهر – نصرالله اسدی – پروژه‌های غیرانتفاعی خانه امیدِ صندوق بازنشستگی کشوری برای خدمات‌رسانی، گذران اوقات فراغت، فراهم کردن امکانات فرهنگی و ورزشی بازنشستگان و خانواده‌های آنان و برای برقراری و حفظ پیوند معنادار با ذینفعان ،در سطح کشور با مصوبه هیئت دولت ساخته می‌شوند. اثربخشی خانه‌های امید در استان‌های مختلف بر اساس عواملی چون […]

خانه ی امید ،امید ماست،امید مارا قیچی نکنید ،حرمت را نگهدارید ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
قاسم محمدی باغملایی بازنشسته آموزش و پرورش بوشهر

خانه ی امید ،امید ماست،امید مارا قیچی نکنید ،حرمت را نگهدارید

نصیربوشهر – قاسم محمدی باغملایی – خانه امید ،خانه امید ما امیدواران وامید بخشان دیروز به همه شما مسولین از صدر تا ذیل بر مناصب نشسته این دیار تعلق دارد . امید ما را قیچی نکنید . قصد و نیت براین نبود که چون بر صدر نشینید اینگونه بی نگاه وخسته نگر به کسانی بی […]