خسرو اول
انوشیروان دادگر ؛ تلاش برای اجرای عدالت ۲۶ آبان ۱۴۰۰

انوشیروان دادگر ؛ تلاش برای اجرای عدالت

  انوشیروان ساسانی، ۵۰ سال حکومت کرد. او در دوره شاهی خود، اصلاحات نظامی، مالیاتی و اجتماعی فراوانی انجام داد و برای اجرای عدالت، تلاش کرد. انوشیروان ساسانی که به خسرو اول و انوشیروان دادگر شهرت داشت، از سال ۵۷۹ تا ۵۳۱ میلادی به تخت سلطنت ساسانیان تکیه زد. او اصلاحات قباد را ادامه داد […]