خلیل موحد
کابوس امارت سیاه اسلامی  ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
خلیل موحد

کابوس امارت سیاه اسلامی 

نصیربوشهر – خلیل موحد – ۱- روز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ خ/ ۱۵ اوت ۲۰۲۱م. بی تردید روزی غم انگیز نه فقط برای آزادی خواهان و نیروهای دمکراسی طلب و جامعه ی مدنی رشید افغانستان؛ بلکه گاهی نامیمون و بسیار دردناک برای همه ی رهپویان راستین آزادی، عدالت و حقوق بشر در جای جای گیتی […]

زندان کردن بازتابی مثبت برای استانداری بوشهر و معاون عمرانی آن نداشته است ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
خلیل موحد

زندان کردن بازتابی مثبت برای استانداری بوشهر و معاون عمرانی آن نداشته است

نصیر بوشهر – خلیل موحد – ۱- صدور حکم زندان و شلاق برای “امیر عباس دهباشی نژاد” و به زندان افتادن این کنشگر رسانه ای توسط محکمه ای قضایی در بوشهر آن هم با شکایت استانداری، دولتی که ادعای هواداری از گردش آزاد اطلاعات را دارد و رفتارش نیز در این مورد کم و بیش […]

کامیابی ترامپ در انتخابات پیش رو در سه شنبه این هفته، توان روانی قدرت های منطقه ای ناساز با ایران را افزایش خواهد داد ۱۳ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهریها درباره انتخابات امریکا

کامیابی ترامپ در انتخابات پیش رو در سه شنبه این هفته، توان روانی قدرت های منطقه ای ناساز با ایران را افزایش خواهد داد

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ ارزیابی انتخابات آمریکا مانند هر انتخاباب دمکراتیک دیگر دارای رخدادهای پیشا رای گیری، درون رای گیری و پسا رای گیری چند لایه است که پرداختن به آن بسیار گسترده […]