خورشید فقیه
چنانچه سیاست کنونی را ادامه دهیم، می بایست منتظر فروپاشی کامل سرزمین خود از درون باشیم!! 11 آبان 1399
نظرات بوشهریها در باره انتخابات امریکا

چنانچه سیاست کنونی را ادامه دهیم، می بایست منتظر فروپاشی کامل سرزمین خود از درون باشیم!!

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ با دقت و تاملی درمجموعه ی حوادث مختلفی که دراین ۴۲ سال اخیر میان ما و دولت های مختلفی که ازدوجناح اصلی و تاثیر گذار درسیاست های کلی ایالات […]

فردی که در زمینه ماموریتی که به وی محول شده، هیچگونه تجربه و شناخت عملی نداشته و الفبای کار را الزاما و اجبارا می بایست از کسانی بیاموزد که قرار است بر آن ها اعمال مدیریت کند، نابغه هم که باشد نمی تواند فرد کار آمد و مناسبی برای تصدیگری بر چنین اداره ای باشد 01 شهریور 1399
ارزیابی عملکرد کرمپور مدیر کل فرهنگ و ارشاد از نگاه فعالین فرهنگی استان ؛

فردی که در زمینه ماموریتی که به وی محول شده، هیچگونه تجربه و شناخت عملی نداشته و الفبای کار را الزاما و اجبارا می بایست از کسانی بیاموزد که قرار است بر آن ها اعمال مدیریت کند، نابغه هم که باشد نمی تواند فرد کار آمد و مناسبی برای تصدیگری بر چنین اداره ای باشد

خورشید فقیه نویسنده و فعال فرهنگی : با سلام خدمت جناب لاوری عزیز و با عرض معذرت بخاطر تاخیر در پاسخگویی : در پاسخ به سئوال اول، نا گفته پیداست فردی که در زمینه ماموریتی که به وی محول شده، هیچگونه تجربه و شناخت عملی نداشته و الفبای کار را الزاما و اجبارا می بایست […]

آقای فلور! شما چرا !؟ 23 اسفند 1398
خورشید فقیه

آقای فلور! شما چرا !؟

مقاله ای زیرعنوان « نقدی بریک شیوه تاریخ نگاری» به قلم آقای « ویلم فلور» پژوهشگرهلندی- آمریکایی تاریخ منتشرشده بود که ظاهرا تلاشی ازسوی نویسنده محترم است دربه زیرسئوال بردن وانتقاد ازشیوه ای که من درنگارش کتاب « بندرریگ درمبارزه با استعمار» بکاربرده و حقانیت مبارزه اهالی بندرریگ به فرماندهی میرمهنا برعلیه هلندیان استعمارگررا به […]