دانشگاه پیام نور
آموزش‌های حضوری دانشگاه پیام نور در سراسر کشور تا ترم جدید تحصیلی لغو و آموزش الکترونیک کلاس‌های آموزشی در دستور کار استان‌ قرار گرفته است 05 اردیبهشت 1399
دکتر بحرانی رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر

آموزش‌های حضوری دانشگاه پیام نور در سراسر کشور تا ترم جدید تحصیلی لغو و آموزش الکترونیک کلاس‌های آموزشی در دستور کار استان‌ قرار گرفته است

پروین تاج محمدی خبرنگار افتخاری نصیر بوشهر دکتر بحرانی رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر طی گفتگویی با خبرنگار نصیر بوشهر در خصوص وضعیت بر گزاری کلاسهای الکترونیک دانشگاه پیام نور استان ‘با توجه به تعطیلی دانشگاههای سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کوید ۱۹ گفت : آموزش‌های حضوری دانشگاه پیام نور در سراسر کشور […]