دریانوردی
دریانوردی ایرانیان در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی 10 دی 1398
امیرحسین تاجدینی

دریانوردی ایرانیان در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی

  دریانوردی ایران در دوران هخامنشیان از دریانوردی هخامنشیان در سده پنجم پیش از میلاد، نام دو مکتشف و دریا نورد در تاریخ ذکر شده است که سفر های آن دو و دریانوردی آنها بدستور پادشاهان ایران صورت گرفته یکی از آنها اسکیلاکس[۱]  که مردی از کاریاندا[۲]  بود که سفر دریایی خود را از رودخانه […]