دفاع مقدس
شهید پرویز خواجه؛ اختری از اختران شهید دفاع مقدس 27 شهریور 1399
بهرام نکیسا

شهید پرویز خواجه؛ اختری از اختران شهید دفاع مقدس

گرچه شاید این نوع نوشتن را دیگر برخی خوش نیاید اما نمی توان نگفت و ننوشته که بر مردم این دیار و فرزندان سید روح الله خمینی و ایران ، بسیجیان ، پاسداران ، ارتشیان و جهادگران این سنگر سازان بی سنگر در طول هشت سال دفاع مقدس چه گذشته است . جنگ بر مردم […]