دکتر فردین علیخواه
مشتاقان آسمان آبی! 26 مهر 1399
دکتر فردین علیخواه

مشتاقان آسمان آبی!

همانطور که اشیاء از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند کلمات نیز از آنچه فکر می‌کنید عمیق‌ترند و دلالت های معنایی وسیع تری دارند. در یکی دو سال گذشته جمله‌ها و واژه‌هایی در جامعه ایرانی شنیده‌ایم که توجه به آنها از منظری جامعه‌شناختی اجتناب‌ناپذیر است. آنچه در ادامه می‌آید برخی از این واژگان است. […]