دیلم
عدم حمل و نقل  عمومی شهری برای شهرستان های دیلم و گناوه فاجعه ای فراموش شده! ۰۸ دی ۱۳۹۸
(سعید)احمد مرادی

عدم حمل و نقل عمومی شهری برای شهرستان های دیلم و گناوه فاجعه ای فراموش شده!

  امروزه حمل و نقل عمومی شهری در جوامع مختلف،رکن اصلی را در کاهش آلودگی هوا،آسان رسانی شهروندان،رفع و سبک کردن ترافیک های شهری و دیگر فوایدی که ترابری عمومی شهری دارا میباشد را پایین تر شرح خواهیم داد. وضعیت وخیم حمل و نقل عمومی دیلم‌ گناوه یکی از کمبودهای اساسی در امر حمل و […]